ΗΟΜΕ | Εισαγωγή | Εργασία | Διαδικασία | Αξιολόγηση | Συμπέρασμα | Σελίδα μαθητή


Εισαγωγή


Στις μέρες μας, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει επηρεάσει τις ζωές όλων μας. Οι διάφορες μορφές δικτύων έχουν κατακλύσει τη ζωή μας, από απλές μορφές, όπως είναι ένα οδικό δίκτυο και ένα δίκτυο ύδρευσης, μέχρι τις πιο σύνθετες μορφές δικτύων όπως είναι ένα τηλεπικοινωνιακό και το Διαδίκτυο. Πριν ,λοιπόν, προχωρήσουμε στη βαθύτερη γνώση των δικτύων καλό θα ήταν να γνωρίσουμε τη δομή τους αλλά και τον τρόπο σύνδεσής τους, δηλαδή τις τοπολογίες τους. Πώς όμως γίνεται η επικοινωνία μέσω των δικτύων; Ποια είναι τα μέρη από τα οποία αποτελείται ένα δίκτυο; Τι ενέργειες εκτελεί καθένα από αυτά; Με ποιους σχηματισμούς μπορούμε να συνδέσουμε το δίκτυο;

Ξεκινά η εξερεύνηση στο χώρο των δικτύων…


Σύντομη περιγραφή : Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων που θα εκπονήσετε, αφού συζητήσετε για το ποιες έννοιες από τις δοθείσες γνωρίζετε από την εμπειρία σας, καλείστε να αναγνωρίσετε τη σχέση που έχουν με την καθημερινότητά σας. Τέλος θα παρακολουθήσετε ένα βίντεο σχετικό με τα μέρη του δικτύου.

Σκοπός : Σκοπός των δραστηριοτήτων είναι να εξάψουμε την περιέργεια των μαθητών, να τους δώσουμε λέξεις κλειδιά και παραδείγματα βιωματικού χαρακτήρα προκειμένου να γίνει πιο ελκυστική η εργασία που θα ακολουθήσει.


diktyo.jpg




Δραστηριότητα 1η (ομαδική) :


Σας δίνεται το παρακάτω σύννεφο λέξεων όπου πατώντας σε κάθε λέξη οδηγείστε στο google σε σχετικούς συνδέσμους.


Συζητείστε στην τάξη ποιες από τις παραπάνω λέξεις στο σύννεφο έχετε ακούσει και αναφέρετε πού τις έχετε ακούσει.Μπορείτε να περιγράψετε κάποιες από αυτές;

Δραστηριότητα 2η (ατομική) :



Σας δίνονται οι παρακάτω εικόνες. Κάτω από κάθε εικόνα γράψτε τι σχέση φαντάζεστε ότι έχει με την έννοια «δίκτυο».


asteras.jpg

1. .................................................

modem.jpg

2. .................................................


daktylidi.jpg


3. ..............................................

karta diktyou.jpg

4. ............................................

gefyra.jpg

5. ..............................................


Δραστηριότητα 3η (ομαδική) :



Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα παρακολουθήσετε το παρακάτω βίντεο :





Είχατε παρατηρήσει όλα αυτά που περιγράφονται στο βίντεο είτε στο σπίτι σας είτε στο εργαστήριο Πληροφορικής; Αν ναι περιγράψτε την εμπειρία σας στους συμμαθητες σας.

Μαθησιακοί στόχοι :


Μετά την εκπλήρωση των δραστηριοτήτων οι μαθητές θα είναι σε θέση :
 • Να αναγνωρίζουν τη σχέση που έχουν τα δίκτυα με την καθημερινή ζωή
 • Να μπορούν να αναφέρουν τις λέξεις με τις οποίες σχετίζεται το δίκτυο
 • Να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους.
 • Να αναπτύξουν την ευελιξία και την προθυμία τους για αναγκαίους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί κοινό ομαδικό έργο.

Γνωστικές Διαδικασίες που ενσωματώνει :


Για την πρώτη δραστηριότητα :
Η κύρια γνωστική διαδικασία που χρησιμοποιήσαμε ήταν η «Νοηματοδοτώντας με θεωρία», δηλαδή μαθαίνοντας τα ονόματα των σημαντικών εννοιών.

Για τη δεύτερη δραστηριότητα :
Χρησιμοποιήσαμε κυρίως την «εμπειρία βιώνοντας» καθώς φέραμε σε επαφή τους μαθητές με το νέο μέσα από πληροφορίες – εικόνες . Επίσης χρησιμοποιήσαμε την «Βιώνοντας το γνωστό» αφού φέρνουμε τους μαθητές σε επαφή με κάτι οικείο από την καθημερινότητά τους.

Για την Τρίτη δραστηριότητα:
Χρησιμοποιήσαμε κι εδώ την «εμπειρία βιώνοντας» καθώς φέραμε σε επαφή τους μαθητές με το νέο μέσα από ένα βίντεο και τους ζητήσαμε να μας περιγράψουν σχετικές εμπειρίες τους.Επίσης χρησιμοποιήσαμε την «Αναλύοντας κριτικά» αφού οι μαθητές διεξάγουν μία συζήτηση και αξιολογούν τις δικές τους απόψεις και εμπειρίες.

Χρονική Διάρκεια:


Για την πρώτη δραστηριότητα : 10 λεπτά
Για τη δεύτερη δραστηριότητα : 10 λεπτά
Για την τρίτη δραστηριότητα: 10 λεπτά

Χαρακτηρισμός (Είδος/Είδη) :


Για την πρώτη δραστηριότητα : Δραστηριότητα αφομοίωσης (οι μαθητές βλέπουν έννοιες σχετικές με το μάθημα) αλλά είναι επίσης επικοινωνιακή δραστηριότητα (οι μαθητές εμπλέκονται σε διάλογο). Η δραστηριότητα είναι κυρίως ομαδική.
Για τη δεύτερη δραστηριότητα : Εμπειρική δραστηριότητα (οι μαθητές καλούνται να κάνουν εξάσκηση και εφαρμογή καθώς και διαχείριση πληροφορίας. Η δραστηριότητα είναι ατομική.
Για την τρίτη δραστηριότητα: Είναι επικοινωνιακή δραστηριότητα καθώς οι μαθητές εμπλέκονται σε διάλογο αλλά και επικοινωνιακή αφού τους ζητείται να περιγράψουν την εμπειρία τους. Τέλος είναι ομαδική δραστηριότητα αφού γίνεται στα πλαίσια του μαθήματος αλλά και αφομοίωσης αφού βασίζεται στη θέαση και ακρόαση ενός βίντεο.

Τεχνική/Τεχνικές :


Για την πρώτη δραστηριότητα :
 • Συζήτηση
 • Διάλογοι σε ζεύγη
 • Παρουσίαση
 • Εργασία με λέξεις – κλειδιά


Για τη δεύτερη δραστηριότητα :
 • Άσκηση προσομοίωσης που σχετίζει έννοιες των δικτύων με την καθημερινή ζωή.

Για την τρίτη δραστηριότητα:
 • Συζήτηση
 • Διάλογος σε ζεύγη
 • Παρουσίαση (βίντεο)

Πηγές:


 • Για το μαθητή: το βίντεο: http://www.youtube.com/watch?v=BejflRUXjwg&feature=related
 • Για τον καθηγητή: το σχολικό βιβλίο της Β’ Λυκείου ΕΠΑΛ για το μάθημα «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»

Εργαλεία

 • Τoweb 2.0 εργαλείο για την δημιουργία σύννεφου λέξεων taxgedo.
 • Προτζέκτορας για την προβολή του βίντεο.
 • Το web 2.0 εργαλείο για τη δημιουργία κόμικ pixton.