Σελίδα Μαθητή | Σελίδα εκπαιδευτικού | Home


Καλώς ήρθατε στην ιστοεξερεύνηση «Δίκτυα Υπολογιστών»
με Θέμα
«Δομικά στοιχεία Δικτύων και τοπολογίες τοπικών Δικτύων»

external image webquest_icon.jpg


Η παρούσα ιστοεξερεύνηση αποτελεί κομμάτι της εργασίας των φοιτητών :
Δρόσου Αικατερίνης Α.Μ. 1115200900028
Κωστακιώτη Μαριλένας Α.Μ. 1115200900068
Λιάπατα Γεώργιου Α.Μ. 1115200700099
Τζοβλά Αικατερίνης Α.Μ. 1115200800263
για το μάθημα "Πληροφορικη και Εκπαίδυση" του έτους 2012

Το αρχείο .doc :